Nattvakt – Nattväktare  vad Er Det?

Nutidens Människor har glömt bort att det var en mycket viktigt institution sen medeltiden. Personen i Fraga, var en Person, som sag till att allt hade sin ordning under natten. Med en hillebard-slags sput, Laterna och en signalhorn gick han sin ronda genom mörkra gränder och gator. I signalhornet blaser han vid fara som eldsvada, översvämning och andra naturkatastrofer. Han tänder ocksa gatulyktorna. Med nattväktarens kvällsang och hans sang vid varje heltimme  skapade  han en atmosfär av trygghet.

Genom sin nattliga vandringar fick an naturligtvis god känndom om orts befolkningens social struktur och var därför omtyckt. Det uppstod med tiden manga historier och legender om hans yrke . 

I Partenkirchen fanns det nattväktare fran medeltiden fram till 1900-talet. Ännu  I dag lever ättlingarna  till nattväktarna i Garmisch-Partenkirchen. 
Marie-Luise Bergler anknyter där, för att bevara den urgamla traditionen av nattväktariet. Klädd och utrustat i tradionell nattväktarträkt lider hon interessierade pa nattväktarond genom gator och gränder i Partenkirchen och berättar om historiska händelser. 

I rollen som  Anna, dottern till en nattväktare och lykttändare fran c:a 1865, gar Marie-Luise Bergler varje lördag kväll genom ortsdelen av Partenkirchen. Pa ett underhallande sätt tar er Marie-Luise med pa en c:a 90 minuter lang rundtur i det förgangna. 

I 1893 erhaller Partenkirchen en elektrisk gatubelysning. Därmed och med anslutningen till järnvägslinjen  München – Garmisch-Partenkirchen var nattväktare och lykttändare inte nödvändiga längre.

Med de första sommar- och vintergästerna började för var dal DEN NYA TIDEN: